Visa hastigheten

Det kan vara lite roligt att se vilken hastighet loket har. Därför lade jag till en hastighetsmätare i appen och knöt den till reglaget.

Tågmotorn är ganska enkel, så den kan inte själv tala om i vilken hastighet den snurrar. Därför måste hastighetsmätaren visa reglagets utslag, inte motorns verkliga hastighet. Detta är en viktigt skullnad mot många andra Legomotorer, som kan visa sin hastighet själv.

Lägg till en mätare

Börja med att välja och lägga till en mätare och notera dess adress (1).

Välj en passande display för hastigheten
Placera displayen på lämplig plats och notera dess adress (1)

Fortsätt sedan genom att lägga till några programmeringsklossar. Här skapar vi en evighetsloop där displayen hela tiden hålls uppdaterad

Välj displayen från den blåa/turkosa fliken
Lägg till en start-kloss
Lägg till en loop-kloss, så displayen hålls uppdaterad med aktuell hastighet

Vi ska sen knyta reglagets utslag, som får duga som aktuell hastighet, till displayen. Välj ikonen Duplicera och klicka på reglaget som sitter på motorn för att skapa en kopia. Dra sedan kopian till displayens högra anslutning.

Duplicera klossen för reglaget
Placera det duplicerade reglaget till höger på display-klossen och ändra adressen (vänster) till 1.

Nu ska det förhoppningsvis gå att köra tåget i bägge riktningarna och se på displayen vilken hastighet det har.

När du nu startar kontrollen ska displayen visa hastigheten, mellan -100 och 100