Kontrollens utseende

Nu är det dags att skapa utseendet och lägga till lite funktioner. Till en början blir det en enkel kontroll av hastighet och körriktning.

Lägga till widget
1. Klicka på plus (+) för att lägga till en widget/symbol
2. Leta fram ett liggande liggande reglage i passande färg (färgen kan ändras senare)
Widget tillagd på skärmen
3. Nu hamnar reglaget på en tom sida och du kan flytta omkring det till lämplig plats

Den siffra du ser i ena hörnet (0), är reglagets adress och det används senare när du ska referera till reglaget i programmet.

Reglagets inställningar
4. Om du vill ändra reglagets inställningar, kan du klicka på det och få upp alternativen.

I reglagets inställningar har jag har valt att aktivera alternativet ”Tillbaka till 0”, vilket gör att reglaget alltid fjädrar tillbaka till mitten (0) när man släpper det.

Utseende klart

Om du nu klickar på hänglåsikonen, så har du ditt första utseende för tågstyrning klart. Nästa steg är att programmera lite funktion till det.

Ett reglage
Ett reglage klart för att få funktioner programmerade