Starta nytt projekt

Jag förutsätter att du lyckats installera appen och fått igång den. Själv kör jag Android-versionen på en Samsung A52 och gör så här för att komma igång.

Nytt projekt

Gör följande steg för att starta ett nytt projekt. Tyvärr är det är inte solklart vad alla alternativ betyder, tycker jag. Exempelvis när det passar att välja Kodning och vad bilden i sista steget ska föreställa?

Plus för att skapa nytt projekt
1. Välj alternativet Skapa och tryck på plus (+) för att starta ett nytt projekt
Ange projektnamn
2. Ge projektet ett namn eller välj det föreslagna
Välj Kontroll som projekttyp
3. I nästa steg väljer man Kontroll.
Välj kontroll
4. Till sist väljer jag första bilden, som nog ska föreställa att här kan man mer fritt skapa sitt eget utseende

Hantera projekt

Innan vi börjar programmera, några ord om att hantera projekt.

Du kan när som helt under programmeringen klicka på tillbakapilen uppe till vänster, för att komma tillbaka till sidan där man skapar och hanterar sina projekt. Förutom att skapa nya projekt kan du här också ta bort, duplicera och namnändra projekten.

Tra val för att hantera projekt
Klicka på pennsymbolen, välj alternativ (ta bort, duplicera, namnändra) och följ sen vad som visas på skärmen