Programmera reglaget

Förhoppningsvis har du nu anslutit appen till hub/loket och har ett reglage synligt på skärmen. Då är det dags att ge lite funktionalitet åt reglaget.

Vad du ser på skämen

Klicka på ikonen som ser ut som en trasig pappersbit(?). Du hamnar nu i programmeringsläge där du har lite olika alternativ.

Längst ner finns en massa färgade flikar där du kan hämta programmeringsklossar som ger olika funktion. Varje färg motsvarar en kategori med klossar/funktioner.

Uppe till höger finns en ikon för att gå tillbaka till läget att ändra utseendet och även en knapp för att köra (exekvera) programmet du jobbar med.

Nere till höger finns en knapp som ger dig möjlighet att duplicera, ångra, göra om, zooma, välja kunskapsnivå och få lite hjälp.

Hastighet & riktning

Klicka nu på den gröna fliken och leta fram en motorstyrning enligt bild. Klicka, håll nedtryckt och dra klossen upp till mitt på skärmen. Du har nu en styrning av tågmotorn där du kan välja två saker.

1. Den vänstra bokstaven anger vilken motor du styr. Det är egentligen hubbens uttag man väljer – A eller B om man har tågmotorn.
2. Den högra siffran är motorns hastighet och samtidigt riktning, ett tal mellan -100 och 100

Ställ in rätt bokstav (A) och sätt även en hastighet, typ 25. Klicka sedan på den gröna Kör-ikonen och se att loket rör på sig. Klicka igen på samma ikon (fast nu visas en röd fyrkant) för att stoppa loket. Om du anger ett negativt tal, kör loket i andra riktningen.

Använd reglaget

Nu ska vi låta reglaget styra hastighet och riktning.

1. Välj den gröna fliken och dra klossen för reglaget till hålet för motorklossens hastighet (högra)
2. Klicka på siffran under reglageklossen för att ange reglagets adress

Adressen till reglaget är ju 0, så just nu behöver ingenting ändras.

Du kan nu klicka på ikonen med körkontrollen, så kommer du till sidan med ditt reglage. Om du fortfarande är ansluten mot loket, kan du nu röra reglaget och förhoppningsvis köra loket!

Avsluta anslutning till hub/lok

Om du nu vill avsluta anslutningen mellan app och hub/lok, så kan det göras på två olika sätt.

  • Antingen genom att hålla knappen på hubben nedtryckt i minst 5 sekunder
  • Eller genom att klicka på blåtandikonen, svepa vänster på raden med hubben och sen klicka på det röda kryss som dyker upp