Tekniken

Dessa krav är en påbyggnad på MMMs 2R-standard version 2.2. För att bygga modulerna korrekt måste man läsa bägge standarderna så att man lär känna tilläggen och undantagen.

För att utvidga möjligheterna till fler och större modulkörningar, har denna standard anpassats för att kunna hantera moduler byggda för både 2R och 3R.

Gavlar

Gavlarnas överkant är raka och ligger 7-9 mm under rälsens övre kant (r.ö.k). De har hålbild samt övriga mått enligt MMM 2R-standard. En rälsbädd på 3-5 mm läggs ovanpå gavlarna för att skapa en banvall kring spåret.

Gavelhålen rekommenderas vara 12 mm för enklare anslutning till andra moduler. En lågprofilgavel (enligt MMM 2R) blir då 97 eller 99 mm hög.

Rälsskarv

Rälsens anslutning till gavel ska vara av typen kant-i-kant, d.v.s det behöver inte vara plats för skarvjärn och rälsen ska gå ända fram över gaveln. Det finns inte heller krav på lödning av rälsen vid gaveln.

Rekommendationen är ändå att löda, använda tieplates eller på annat sätt ordentligt fästa rälsen vid gavlarna. Detta för att undvika att rälsen ”bryts upp” vid hantering av modulen.

Modulsidor

Det ska målas med grön färg NCS S 5010-G30Y på modulens långsidor.

Krav på färgval gör att modulerna blir enhetliga på en visning. Färgen är den som MMM 2Rs förr rekommenderade. Grön ger en mjuk övergång till landskapet, blir inte så snabbt fult vid hantering och gör inte att monterade paneler & annat blir svåra att se.

Kurvradier

Det ska vara minst 600 mm radie i huvudspår. Övriga spår ska ha minst 400 mm radie.

Här underskrids MMMs 2R-regler (1000/800 mm) för att kunna använda fler rälstyper och ha modulbanor (läs kurvor) som passar mindre lokaler.
Det rekommenderas starkt att ha minst 900 mm radie i huvudspår och minst 600 mm för övriga spår.

Fritt rum

Mellan rälerna tillåts det sticka upp föremål max 1 mm ovanför r.ö.k, vilket då möjliggör punktkontakter för att kunna bygga kombinerade 2R/3R-moduler.

Här görs ett undantag från MMMs 2R-regler som inte tillåter någonting att sticka upp ovanför r.ö.k. För att säkert veta att modulen kan vara med på valfri 2R-träff, kan du istället följa MMMs regler.

Rälsfordon

Ingen del på spårbundna fordon får vara lägre än 2 mm över r.ö.k. Rälsfordonets max-mått ska vara enligt NEM 301 (http://www.morop.eu/index.php/de/nem-normen.html)

Detta är en skärpning av MMMs krav för att möjliggöra punktkontakter i rälsen för kombinerade 2R/3R-moduler.

2R/3R-moduler

För att möjliggöra 2R/3R-moduler, görs ett tillägg för sådana moduler:

 • Gul kabel ansluts till mittkontakterna
 • Gula kabelns kontakt ska räcka 200-400 mm utanför modulens gavlar
 • Gula kabelns kontakter ska vara stackbara eller ha tvärhål.

Moduler med spår som är omkopplingsbara mellan 2R och 3R ska ha tydligt märkt omkoppling med minst texten ”Körström”, ”2R” respektive ”3R”. Man ska sträva efter att 2R kopplas in uppåt eller åt vänster. Är olika sektioner individuellt omkopplingsbara, ska fler omkopplingar användas och tydligt märkas eller placeras så det tydligt framgår vilka spår som berörs.

Vid dubbelspår rekommenderas det att varje spår har sin egen uppsättning anslutningssladdar och spåren ska då vara elektriskt skilda åt.

Tillbehör

Vid modulkörningar används normalt MRM-bussen för körhandtag. Till en sådan träff ska då varje modulägare ta med minst 1 st 3 m RJ45-kabel och ett MRM köruttag för varje påbörjad tre meter modul. Dessutom ska körhandtag ha adapterkabel för MRM-bussen.

Varje modul med mer än 10 m spår (t.ex. station eller magasin) ska dessutom ha följande extra tillbehör för MRM- och booster-bussen.

MRM-bussen

 • en Loconet-inmatningskabel
 • en Loconet avbrottskabel
 • en 12V-inmatning
 • en 12V/500 mA stabiliserad spänningsadapter

Booster-bussen

 • en 10 m Loconetkabel
 • en booster (LV101, LV102, TAMS B-4 eller Merg N1B)
 • en strömadapter på minst 50 VA till boostern
 • en LN-box (eller motsvarande) om boostern inte har genomgående Loconet-anslutningar

Detta är en skärpning av MMM 2R-kraven för att alla gemensamt ska bidra till körströms- och boosterbussen. MRM står för Model Railroad Multibus och är i princip detsamma som den s.k Eke-bussen.