Ritningar

För att kunna bygga bra banor i framför allt mindre lokaler, är det en fördel med exakta ritningar över alla moduler. Och för att få exakta ritningar behövs ett exakt elektroniskt format för dem.

(Ja, det finns redan regler för modulritningar, men de är alla gjorda för proprietära format (läs DWG). Dessutom behövs möjlighet att ha mer information om modulerna, samtidigt som all information ska vara valbar att visa eller inte.)

Format

En ritning skapas per variant av modulen och ritningen ska vara i DXF 2007-format.
Det är oväsentligt vilket program man använder för att ta fram ritningen, bara det klarar att hantera detta DXF-format.

Lager

Ritningen ska innehålla minst följande lager, namnsatta exakt enligt nedan:

0
01. Namn
02. Ägare
03. Gavel
04. Status

Det finns också några valfria lager:

05. Mått
06. [Reserverad för framtida bruk]
07. [Reserverad för framtida bruk]
08. [Reserverad för framtida bruk]
09. Arbetsområde
10. Eget

Anledningen till olika lager med exakta namn är att förenkla vid banplaneringen. Att informationen ligger i olika lager betyder att man kan släcka det lager/den information man inte behöver för stunden och på så sätt få en tydligare ritning att jobba med. Vid utskrift inför träffen blir ritningen även mer lättläst för de som bygger, om endast ett fåtal lager/information är synliga.

Lager 0

Lagerfärg: Mörkgrön
Ska endast innehålla ytterkanterna på modulen samt spåren. Yttermåtten ska stämma med verkligheten med max en millimeters eller 0,5° skillnad. Spåren ska ritas med samma precision vid anslutande gavlar, men kan i övrigt vara en symbolisk representation.

Exakta ritningar är viktigt, då exempelvis ett litet gradfel på en kurva, kan ge stora fel på banans placering några meter längre fram.

Lager 01. Namn

Lagerfärg: Svart
Ska endast innehålla modulens namn. Namnet ska skrivas med storlek 100, roteras 45° motsols mot modulen och dess fästpunkt ska vara första bokstavens nedre, vänstra hörn. Fästpunkten ska på räta moduler placeras centrerad på modulens ovansida. På kurvmoduler placeras fästpunkten så långt möjligt centrerat i ytterkurvan.

Lager 02. Ägare

Lagerfärg: Svart
Ska endast innehålla modulägarens signatur. Namnet ska skrivas med storlek 50 och dess fästpunkt ska vara sista bokstavens övre, högra hörn. Fästpunkten ska placeras högerställd under modulens framsida.


Som signatur rekommenderas första bokstav i förnamn (versal) plus de tre första i efternamn (första versal), exempelvis PKin.

Lager 03. Status

Lagerfärg: Röd
Innehåller två olika typer av textinformation om modulen, i storlek 25.

1. Modulritningens version och signatur på den som gjorde versionen ska alltid finnas. Versionen anges som ett fyrställigt tal, år och månad. Den följs av ett snedstreck och max fyra bokstäver som signatur på den som gjort uppdateringen / versionen. Exempelvis ”1807/PKin”. Denna information placeras på valfri plats inom modulens yttermått. Förslagsvis i modulens övre vänstra del.

2. Om modulens mått inte är säkra och/eller inte verifierade anges det med texten ”Ej mätt”, centrerad innanför modulens bakre långsida.
Texten är vald för att vara kort och kunna rymmas/vara läsbar även inom små moduler.

Lager 04. Gavel

Lagerfärg: Svart
Ska innehålla text som beskriver modulens samtliga gavlar som har anslutning till annan modul. Texten ska skrivas med storlek 25 och dess fästpunkt ska vara första bokstavens övre, vänstra hörn.
Fästpunkten placeras alltid 1-5 mm under och innanför gaveln så att texten hamnar under modulen oavsett vilket håll man ser modulritningen. Det betyder att på en fyrkantig modul blir texten vid högra gaveln upp- och ner.

Gavelkod

Koden för gavlarna kan vara upp till fyra tecken lång och är uppbyggd så här.

1. Hålprofil
2. Körströmsanslutning
3. Gavelhöjd
4. Landskapsprofil

Hålprofil
M = MMM
F = FREMO

Körströmsanslutning
2 = 2R
3 = 3R
R = 2R/3R

Gavelhöjd
H = Hög gavelhöjd MMM (kallas även normalhöjd)
L = Låg gavelhöjd MMM (d.v.s vanligaste idag)
A = Annat

Landskapsprofil
L = MMMs rekommenderade landskapsprofil
R = Rak överkant
S = SvM
A = Annat

Här saknas ännu anpassning till FREMO.

Skarvkoder
Om modulen inte använder kant-i-kant-skarv, ska lagret även innehålla text som beskriver vilken typ av skarv som finns i gavlar som har anslutning till annan modul. Texten ska skrivas med storlek 25 och dess fästpunkt ska vara första bokstavens övre, vänstra hörn.
Fästpunkten placeras alltid 1-5 mm under spåret och innanför gaveln så att texten hamnar inne i modulen oavsett vilket håll man ser modulritningen. Det betyder att på en fyrkantig modul blir texten vid högra gaveln upp- och ner.

Tre olika koder används:
Kik = Kant-i-kant, rälsen går ända fram till gavel och det finns inte plats för skarvjärn (denna kod behöver inte anges)
Kmb = Kombi-skarv, rälsen går ända fram till gavel och här finns det plats för skarvjärn
Vås = Västerås-skarv med plats för skarvräl med skarvjärn

Skarvinformationen kan komma att helt utgå i framtiden, om/när Västerås-skarven blivit utfasad.

Lager 05. Mått

Lagerfärg: Blå
Lagret är valfritt. Här finns möjlighet att måttsätta hela eller delar av modulen. Måtten ska vara i hela millimeter och grader med max en decimal.

Lager 09. Arbetsområde

Lagerfärg: Gul
Lagret är valfritt men ska vid användning visa områden kring modulen där det behöver vara ”hinderfritt”, d.v.s under en träff ska inga andra moduler eller annan materiel permanent placeras där.

Lager 10. Eget

Lagerfärg: Grått
Detta lager kan användas på valfritt sätt, för information som inte bestämts ska ligga i andra lager. Lagret är tänkt för egna anteckningar eller för att exempelvis rita landskap och hus på modulen, för eget bruk. Modulens radier, sektionsskarvar etc. kan också anges här.

Exempel på ritning

Så här kan en ritning se ut när all information finns och modulen är kontrollerad måttmässigt (d.v.s röda texten ”Ej mätt” saknas).