Landskapet

Modulernas miljö och landskap ska spegla en svensk sommardag. Miljön bör inte alltför tydligt spegla en viss tidsperiod, utan modulerna ska vara lite tidlösa men ändå kunna visa både allmänna och mer specifika svenska landskap och miljöer.

Vi försöker göra svenska miljöer som besökarna kan känna igen sig i, men det är tillåtet att göra avvikelser för att få en intressant modul. Undvik allt för mycket fordon, byggnader, skyltar, reklamtavlor etc som tydligt speglar en viss tidsperiod.

Det är tillåtet att avvika från svensk sommardag, om man då låter landskapet göra en gradvis övergång som passar mot övriga moduler.

Hela modulen

Vissa delar av landskapet behöver vara likadant på hela modulen, för att skapa det enhetliga intryck av svensk sommar som det strävas efter.

Rälsen

Rälsen ska målas med Vallejo 70.871 Leather Brown på genomgående spår, men på övriga spår inom modulen är det tillåtet med något avvikande nyanser. Som ballast används Polak 5313, Granit på alla genomgående spår. På lastplatser, stationer, industrier och övriga spår inom modulen är andra, närliggande nyanser tillåtet.
Det är viktigt att övergång mellan nyanser sker på ett förebildslikt sätt.

Det viktiga med färgvalet är att få till ett enhetligt utseende på spåren, mellan olika moduler. Har modulen en förebild med annan ballast, kan man använda denna inom modulen, men anpassa sig till föreskriven ballast någon centimeter innan modulgaveln.

Stenar

Målas med Vallejos nr 70.991 (Dark Sey Grey) samt en svart wash av en del svartfärg och 5 delar vatten. Som mossa används Woodland Scenics T42 kompletterat med lite T44 ovanpå.

För än mer färgvariation, kan man måla med lite utspädd Vallejos nr 70.989 (Sky Grey) innan man lägger på wash.

Marken

Målas med mörkbrun färg (t.ex Woodland Scenics C1221 Raw Umber) samt emellanåt bara med lite vatten i penseln.

Det rekommenderas att ytan först täcks med sågspån som limmats med lika delar vatten och vitlim. Man kan även variera genom att omväxlande använda Woodland Scenics C1228 (Green Undercoat).

Vid gavlarna

För att kombinera friheten att avbilda vad man vill på modulen, med kravet på att få ett enhetligt landskap, gäller vissa av landskapkraven bara en del av modulen – den närmast gavlarna.

Marknivån den sista biten fram till gavlarna bör göras lite kuperat, så att vi undviker ett alltför platt landskap. Undantag är förstås om modulen ska avbilda just ett platt landskap!

Höjden på sly, buskar och träd ska minst 10 cm från modulgavel börja anpassas så att den varierar mellan 1 och 3 cm framme vid modulgaveln.

Antalet stenar, grenar och liknande ska gradvis minskas 5 cm från modulgaveln så att där inte finns sådana vid modulgaveln.

Resten av modulen har friare regler, där får man avbilda allt som hör till svensk sommar. Men rekommendationen är att följa denna färgskala så mycket som möjligt på hela modulen, om inte förebilden ser annorlunda ut.

Markvegetation

Som grund för markvegetationen används bitar av Polak Naturex 9015 och 9051. Använd mest 9015 och placera ut utglesade bitar av lövmattorna i olika områden som delvis går i varandra.

Lövmattorna bör inte täcka hela ytan, utan kanske 75-85%. Det gör inget att den målade sågspånen syns mellan lövmattorna.

Vill man ha samma landskap längre in på modulen, kan man få mer variation i det genom att strö i lite Woodland Scenics T42 och T44 här och där i lövmattorna. Man kan även komplettera med några områden Polak 2431 turf som mossa.

Gräs

Här och var i marken kan man sätta lite gräs/grästuvor. Som statiskt gräs används en blandning av 1 del Polak Flockdekor 8313 och 3-4 delar Flockdekor 8307. För färdiga tuvor används material med liknande nyans, exempelvis Polak 4123 och/eller 4135.

Buskar

Gör mindre sly av lövmattan Polak 9012 och buskar av Polak 9016. Placera ut mer sly än buskar.

Träd

Vid gavlarna ska det inte finnas större träd, då höjden maximerats till 3 cm. Tänk istället på att anpassa modulens skogar och träd till detta och använd de materiel som behövs för att göra svenskliknande träd.

Annat

Undvik att göra vägar eller vattendrag som fortsätter ut vid gavlarna. Det ser inte bra ut när modulen kopplas ihop med andra.

Det är fullt tillåtet att de färger/material som rekommenderas ovan byts ut till motsvarande från andra tillverkare.