Flexibla moduler

Denna sida beskriver ett tillägg som möjliggör fler spårlägen och mer flexibla moduler.

Bakgrund

Som ett tillägg till MMM 2R, har denna standard tagits fram för att kunna bygga mer flexibla industrier, stationer och mötesspår. Hela idén går ut på att tillåta – och definiera – fler spårlägen vid modulgavlarna, främst på 280 mm smala moduler.

Tanken med fler definierade spårlägen, är att moduler från flera olika modulägare lättare kan sättas ihop till större moduler. Fördelen är att längre industrier, stationer, mötesspår lättare kan skapas och att deras längd kan anpassas efter varje banas behov.

Spårlägen

I tillägg till MMM 2Rs vanliga spårläge för enkelspår (140 mm från kant) är det i denna standard tillåtet med fyra extra spårlägen vid modulgaveln. De extra spårlägena placeras med utgångspunkt från enkelspåret, antingen 57 mm eller 109 mm från dess centrum. Det är tillåtet att ha valfritt antal (0-4) extra spårlägen vid varje enskild gavel.

Spåret 140 mm från framkant kallas huvudspårläge. Vid gavel måste finnas minst ett spårläge och det måste antingen vara huvudspårläget eller något av de två spårlägena 57 mm från huvudspårläget.

Spårläget 57 mm från huvudspårläget är valt med tanke på att vissa flexibla moduler då kan anslutas till MMM 2Rs vanliga dubbelspårsmoduler.
Spårläget 109 mm är valt efter Pecos dubbelspårsavstånd 52 mm, för att kunna hålla spåret så långt från modulkant som möjligt.
Observera att en modul utan huvudspårläget inte uppfyller MMMs 2R-standard.

Kantskydd

Spåren som ligger 109 mm från huvudspårläget ska ha kantskydd på minst 30 mm över r.ö.k. Kantskydd behövs inte för spårlägen 57 mm från huvudspårläget, då dess spårmitt ligger 83 mm från kanten

För kantskydd i bakkant rekommenderas en bakgrund och/eller huskulisser, medan framkantens skydd gärna tillverkas av plastglas eller liknande. Kantskyddet kan även vara en del av landskapet.
Observera att kantskyddet enligt MMMs 2R-standard ska vara minst 40 mm.

Anpassningsmoduler

För moduler som inte har huvudspårläget, rekommenderas att det finns anpassningsmodul(er). För moduler med flera spårlägen utöver huvudspårläget rekommenderas att det finns anpassningsmoduler där alla spår utom huvudspårläget avslutas med stoppbock eller liknande.

Tänk också på att anpassningar kan behövas för att moduler ska kunna användas på en vanlig träff för MMM 2R.