Sverigemodul

Denna samling regler och rekommendationer har som mål att få mer enhetlighet när det gäller modelljärnvägsmoduler. Fokus ligger på 2R-moduler i skala H0 och tanken är att reglerna ska fungera som komplement och frivilligt tillägg till redan befintliga standarder.

Sammanhängande landskap

Största fokus är att ge besökare och publik en mer intressant moduljärnvägs-upplevelse. Det behöver inte betyda att modulerna är mer förebildslika, utan att de ger bättre intryck av att vara ett sammanhängande miniatyrlandskap.

Ett annat fokus är att få mer flexibla moduler som ändå följer standard. Det finns exempelvis tillägg för fler spårlägen vid gavlarna och tydligare regler för kombinerade 2R- & 3R-moduler.

Tillägg till MMM 2R

Reglerna fungerar i stort sett som ett tillägg till standarden för MMM H0 2R och det är naturligtvis frivilligt att följa den. Vissa anpassningar har dessutom gjorts för att på olika sätt försöka bredda hobbyn. Förhoppningen är att nå så många modulägare som möjligt, så vi kan få fler långa och enhetliga modulbanor framöver!

Du är alltid välkommen att bygga efter dessa regler & rekommendationer, oavsett var i landet du bor eller vilken (om någon) förening du tillhör!

 • Landskapet
  Landskapet ska spegla svensk sommar och vara lite tidlöst. Kraven på landskapet är större vid gavlarna och (nästan) valfritt i övrigt.
 • Tekniken
  Tekniska krav på gavlar, skarvar, radier och fordon på MJ-moduler. Några är lättnader och andra är tillägg till MMMs krav.
 • Flexibla moduler
  Som ett tillägg till MMM 2R, finns möjligheten att bygga mer flexibla moduler med fler spårlägen.
 • Ritningar
  Regler för hur CAD-ritningar för moduler ska se ut; format och de olika lagrens innehåll.