Spårlägesmall

En mall för att lättare och enklare få rälsen exakt rätt placerad vid modulgaveln.

Kategori:

Beskrivning

Först markeras gavelns centrum med ett streck och rälsen läggs provisoriskt på modulen. Med hjälp av det avlånga hålet skruvas sedan mallen fast i modulgavelns mittenhål. Mallens utstickande del passas in mellan rälerna. Piggen i det översta hålet visar mallens centrum och den justeras mot strecket som markerades ut på modulgavlens mitt.

Rälsen kan nu limmas t.ex genom att droppa utspätt (1:1) vitlimm mellan slipersen. Tyngder kan ställas ovanpå, då mallens tjocklek är anpassade för det. Mallen och tyngden fixerar nu rälsen både mot gaveln och ner mot underlaget.