Copyright

Generellt på denna webbplats gäller en Creative Commons-licens för materialet:

Tillåtet

Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format
Bearbeta — remixa, transformera och bygga vidare på materialet

Villkor

Erkännande (BY) — Du måste ge ett korrekt erkännande av vem/vilka som ursprungligen gjort materialet och ange om bearbetningar är gjorda. Du måste ange den ursprungliga licensen, men inte ge en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.
DelaLika (SA) — Om du remixar, transformerar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet.
IckeKommersiell (NC) — Visst material har dessa extra villkor och då får du inte använda materialet för kommersiella ändamål.

Övrigt

Det kan alltså förekomma vissa variationer, så var uppmärksam på om det finns angivet någon avvikande licens angiven. Finns ingen sådan, gäller det som står i webbsidans fottext.

Erkännande anges på lämpligt sätt, lagom tydligt och anpassat efter materialet det gäller. Om inget annat anges, bör länkar gå till startsidan www.infolagret.se/mj/ och upphovsman vara antingen mitt eller webbplatsens namn.

Du kan läsa mer om licenserna på Creative Commons svenska webbsida om licenserna.