Cookies

På Infolagret som helhet försöker jag minimera antalet cookies som används. Och de som används ska inte inkräkta på personliga integriteten.

Så i dagsläget (2022) används tre olika cookies på MJ på moduler. Alla tillhör de domänen infolagret.se och kan raderas utan att ställa till några problem.

De används för att ge mig lite anonym besöksstatistik och för att undvika att visa cookie-rutan när du accepterat den.

_pk_id*

Cookie is placed by:Matomo
The functionality is:to store a unique user ID
The purpose is:Statistics (anonymous)
Expiration period:1 week
More information:https://cookiedatabase.org/cookie/matomo/_pk_id/

_pk_ses*

Cookie is placed by:Matomo
The functionality is:to store a unique user ID
The purpose is:Statistics (anonymous)
Expiration period:30 minutes
More information:https://cookiedatabase.org/cookie/matomo/_pk_ses/

cookieconsent_status

Cookie is placed by:Cookie
The functionality is:to store the status of cookie consent
The purpose is:Not to show cookie consent dialog for users who have already agreed
Expiration period:365 days

Logga in & kommentera


WordPress använder även cookies för att hantera inloggningar och kommentarer. Men eftersom detta inte är aktuellt för besökare, kommer normalt inga sådana cookies att sättas i din webbläsare.

Se din cookies

I exempelvis Firefox kan du se vilka cookies du får från webbplatsen genom att

  • Högerklicka och välj Inspektera (Q)
  • Välj fliken Lagring
  • Välj webbadressen under alternativet Kakor