Landskapet

Det finns många olika tekniker för att få till landskapet till en modelljärnväg. Dessutom har vi alla olika idéer om vilket landskap vi vill avbilda. Här presenteras några av de tekniker man kan använda.

Med tiden är tanken att det under varje rubrik fyllas på med en eller flera guider som mer i detalj beskriver ämnet.

Forma landskapet

Innan man börjar med ”det gröna” måste man förstås anpassa landskapets grund, om det inte är gjort sen tidigare. Det är nu man passar på att skära och limma på markskivan, alternativt formar landskapet med gips eller andra metoder.

Räls & ballast

Det är lämpligt att börja göra i ordning rälsen. Först kanske måla slipersen och därefter göra rälernas sidor rostfärgade. Sen ballasterar man spåret.

Stenar & berg

Innan man skapar det gröna på marken, bör man placera ut stenar och berg. Stenar kan göras av natursten som målas, medan berg vanligen skapas av lera eller gips.

Vatten

Efter berg & stenar är det lämpligt att skapa vattnet. Landskapet ska formas och botten målas i lämpliga, vanligen mörka färger. Därefter skapas själva vattenytan med hjälp av allt från klarlack till färdiga vattenprodukter.

Markvegetation, sly & buskar

När det är dags för vegetationen, är marktäckningen det första som görs. Här finns mycket att utgå från, allt mellan äng & åker till skog och sandstränder.

Även buskar och sly förekommer vanligen i ett svenskt landskap. Man kan köpa färdigt eller göra eget med ståltråd och köpta löv på burk. Med färgad mossa och liknande kan även helt hemgjorda buskar och sly skapas.

Gräs

Nästan oavsett vad man har för markvegetation, så finns där även någon form av gräs. Beroende på vad man bygger, kan man använda allt från färdiga tuvor, via statiskt gräs till färdiga mattor med olika typer av gräslandskap.

Träd

Det sista landskapspysslet brukar vara träden. Man kan göra enkla granar av garn eller mer detaljerade träd på samma sätt som man gör buskar. Och det går förstås att köpa alla eller enstaka av de träd man vill ha på modulen.

Mer information

Du hittar mer information så som exempelvis artiklar, filer och länkar på sidan Landskapet.