Elektroniken

Någon form av elektronik behövs på modulen, även om det i många fall bara är inkoppling av körströmmen. Men ibland vill man även ha signaler och elektrisk växelstyrning, medan det är mer ovanligt med belysning och plankorsningar.

Med tiden är tanken att det under varje rubrik fyllas på med en eller flera guider som mer i detalj beskriver ämnet.

Allmänt

Förutom när det gäller körströmmen finns sällan några krav på övrig elektronik i modulen. Undantaget kan vara att man sällan får mata sin elektronik från körströmmen. Anledningen är att det då blir svårt att veta hur mycket körström som behövs och kan riskera att den inte räcker till.

Så den här avdelningen innehåller mer av tips och förslag än av regler och rekommendationer. Tänk också på att det som beskrivs här oftast bara är en av många alternativa lösningar.

Körströmmen

För att modulen ska kunna provköras och sen användas, måste den ha körström. Den kopplas via gavlarna, genom hela modulen och från den matas rälsen på lämpliga ställen. Anslutningarna vid gaveln varierar lite mellan standarder, men banankontakter är vanligt.

Växelstyrning

Växlar kan styras manuellt eller via elektronik. När det gäller elektronisk styrning finns det dessutom två huvudspår; antingen via en speciell växelstyrning eller via servo. Bägge finns i olika varianter och kräver mer eller mindre eget arbete.

Signaler

Många vill ha signaler på sin modul. Även här finns många olika tillverkare att välja bland, både för färdiga svenska signaler och i byggsats. En signal måste dessutom styras, vilket kan ske genom färdiga system eller egen elektronik. Vad man ska välja beror på modulens behov, plånboken, egen kunskap och intresse.

Körcentral

Det behövs bara en körcentral på en modulträff, så av den anledningen finns inget skäl att köpa sin egen. Men vill man bidra till en träff eller vill köra lite hemma, behövs en körcentral. På modulträffar behövs då en central som klarar åtminstone Loconet, men vill man kunna använda även Roco- eller Uhlenbrouck-körhandtag behövs en central som klarar även Xpressnet. Numera blir det även alltmer vanligt att köra trådlöst via mobiltelefonen.

För träffar är Rocos svarta Z21 den mest kompletta körcentralen, men även Digikeijs DR5000 fungerar. För hemmabruk kan det räcka med en SPROG eller DCC++ och en dator med till JMRI programvara.

Booster

På modulkörningar brukar man behöva ha en booster per 10 m modulbana. Så på större banor är det flera boostrar som behövs snarare än körcentraler. Tyvärr har boostrar väldigt varierande hantering av signalerna, så endast vissa typer rekommenderas på modulkörningar. Dessa boostrar kopplas sen till varandra och körcentralen via ett eget kablage, booster-bussen.

Varje booster matar en avgränsat del av banan och mellan dessa delar måste körströmskablarna mellan modulerna tas loss. Man får då ett fristående booster-distrikt per booster. Ofta brukar stationer vara ett eget boosterdistrikt och stationsägare uppmuntras ha med egen booster.

Körhandtag

Vid modulkörning finns det i princip två olika system man kör med: Loconet eller den s.k. Eke-bussen. Loconet är vanligast och där används ofta ett FREMO-framtaget handtag som heter FRED alternativt handtag från Digitrax eller Uhlenbrouck. Eke-bussen är bara en kombinering av Loconet och XpressNet, vilket ger utökade möjlighet till att använda även körhandtag från Roco och Lentz.

Mer information

Du hittar mer information så som exempelvis artiklar, filer och länkar på sidan Elektroniken.