Banan

En viktig del på modulen är att få till en liten del av banan, med banvall, räls och skarvar. Modulen ska först få ett rälsunderlag som blir banvall och på den ska rälsen läggas. Även växlar kan behövas och allting ska sen kopplas ihop elektriskt.

Med tiden är tanken att det under varje rubrik fyllas på med en eller flera guider som mer i detalj beskriver ämnet.

Limma banvall

Det första som behöver göras är att limma ett underlag för rälsen. Vanligen används kork som skärs till och limmas på stommen.

Lägga rälsen

Nu är det dags att provlägga rälsen. Flexräls kapas och böjs till önskad form. Växlars läge provas och allting läggs ut provisoriskt för att se hur det blir. I detta läge kan man fästa rälsen provisoriskt med skruvar som har bred men låg skalle.

Modifiera växlar

Innan man limmar fast rälsen måste växlar eventuellt modifieras. Växeltungorna ska separeras elektriskt från växelkorset och växelkorset matas separat från relä, omkopplare eller kortslutningsavkännare.

Strömmata rälsen

För att kunna köra tåg på modulen, behöver rälsen få strömmatning på lämpliga ställen. Växlar matas separat och då behöver även rälsen runt dem matas var för sig. Långa moduler kan också behöva flera matningar.

Fästa rälsen

Till sist är det så dags att fästa rälsen mot underlaget mer permanent. Vanligen limmar man större delen av rälsen, men har extra bra infästning vid gavlarna.

Provkörning!

Redan vid den mer provisoriska rälsläggningen är det bra om man kan testa banan/modulen med en vagn eller liknande. Detta bör man upprepa när all räls är limmad, så man tidigt kan upptäcka konstigheter och fel.

Mer information

Du hittar mer information så som exempelvis artiklar, filer och länkar på sidan Banan.