Modulguide

I den här avdelningen samlar jag olika mer handfasta tips och beskrivningar kring modelljärnväg och moduler. Målet är att skapa en guide för hur man bygger moduler från början till slut.

Allmänt

Allmän information om moduler för modelljärnväg, lite om hobbyn och hur du kommer igång. Visa sidan

Stommen

Hur du bygger stommen till dina modelljärnvägsmoduler. Visa sidan

Banan

En viktig del på modulen är att få till banan med banvall, räls och skarvar. Visa sidan

Elektroniken

Hur du kopplar strömmen och hantera elektroniken på modulerna. Visa sidan

Landskapet

Information om material och tekniker för att bygga landskap specifikt på moduler och allmänt på en modelljärnväg. Visa sidan

Modulguidens olika delar bör inte ses som färdiga manualer, utan mer som en beskrivning av bygget och de lösningar som fanns vid just det tillfället. Informationen kan vara av skiftande ålder och andra arbetssätt eller metoder kan ha utvecklas sedan de skrevs.