Modulidéer – industrier

När det gäller tågkörning jag växling och att rangera vagnar. Att bara köra tåg på rundbana eller mellan två punkter tröttnar jag på efter ett varv/en vända. Så det jag satsar på när det gäller modulbygge, är industrier. Där får man möjlighet att fundera och planera samtidigt som man kan få lufta sina lok och vagnar.

På den här sidan ska jag visa några av de idéer jag har kring industrimoduler. Allt är förstås inte påkommet av mig, inspiration har jag fått från olika håll.
Gemensam för modulerna är att de kan byggas efter MMMs 2R-standard och i vissa fall bygger vidare på min idé om flexibla moduler.

Kompaktindustri

Från en bild tagen på en FREMO-träff fick jag inspirationen till denna lilla kompakta industrimodul. En trevlig idé med mycket lastplats på liten yta.

Modulen är 700 x 280 mm och jag har använt Pecos medium-växlar samt deras spårkors. Det blir lite snäva radier, men det får man offra. De flesta lok och vagnar bör klara sig bra.

Man kanske bör ha en egen lösning för stoppbockarna, då t.ex Jecos svenska variant troligen tar lite för mycket värdefullt spårutrymme. Husen måste förstås vara kulisser, alternativ blir det frilastområde med lastkaj.

Flexindustri

Den här modulen, fortfarande på 700 x 280 mm, passar utmärkt in i konceptet med flexmoduler. Det är en dubbelspårsmodul som fått en liten industri med hjälp av lastkaj och kulisshus.

Såna här moduler kan man ju bygga i flera olika varianter och längder, allt efter behov. Om man använder kulisshus av papper, kan man till och med göra flera olika industrier att växla mellan på en och samma modul.

Medelstor industri

Allting är relativ, men för att vara på 1400 x 280 mm är detta ändå en medelstor industri. 🙂

Den här modulen passar nog bäst tillsammans med liknande moduler som bildar ett industriområde. Men det är väl in intressant idé att flexmoduler kompletterat med några mindre industrimoduler kan bilda ett eget industriområde!

Två 700 mm sektioner bildar en medelstor industrimodul

Här krävs det flexmoduler för att kunna anpassa industrin till en normal MMM modulbana. Till vänster är det 57 mm dubbelspår och till höger finns en stoppbock mot angränsade moduls huvudspårläge.

Det kan vara en idé att istället bygga en seperat, kort modul för bara stoppbocken. Då får man än mer flexibilitet.

Lokstallsmodul

När jag läste boken Lokstall & verkstäder under 2016 fick jag inspiration till att rita en modul med ett lokstall:

Lokstall i fyra sektioner på totalt 1400 x 420 mm

Som vanligt är mina moduler max 700 mm långa och bredden är 280 mm. Men den här modulen har 140 mm extra bredd för att få plats med ett enkelt lokstall med uppställningsspår. Tanken är att modulen ska passa MMMs smala gavlar och vara smidigt att ta med på träffar. De två sektionerna på 140 mm kan ju förvaras på samma längd/bredd som de två 280 mm sektionerna (i t.ex. mina modullådor ).

Boardfabrik

Den här modulen är en gammal idé jag hade om att bygga en boardfabrik i minatyr. Det gulbeiga ska föreställa flishögar och byggnaden till vänster är magasinet för färdig board. Till höger finns själva fabriken, där flisen lossas och sedan processas till färdig board.

Även här behövs anslutande flexmodul för att göra modulen användbar. Modulen är tänkt att bestå av två sektioner på vardera 700 x 280 mm. Utmaningen här är att göra skarven precis intill växlarna. Kanske inget att satsa på som första modulbygge. 😉

Då modulen saknar rundgångsspår, krävs det troligen ett närliggande sådant för att modulen ska bli användbar. Tänk även på att moduel kan spegelvändas, kanske för att bättre passa de flexmoduler du redan byggt?

Stor industri

Till sist kommer här en modul för en lite större industri. Tanken är att få in många industrier/lager, uppställningsspår och rundgångsmöjlighet. Modulen är gjord för 700 x 280 mm sektioner och är lite speciell…

2,1 m industri med fyra platser för att lasta/lossa vagnar

Här krävs det dels en flexmodul som anslutning på vänster sida, men än mer utmanande är de spårkors som ligger precis i skarvarna! Jag vet inte om det är möjligt, men tanken är att göra dessa som separata, borttagbara bitar.

En tanke med modulen är att den även skulle kunna byggas som en hamn. I modulens nedre del kan man då göra en kajkant och lite vatten.