Modulidéer – flexmoduler

Det verkar vanligt att man som modulbyggare hela tiden har en massa idéer om hur kommande moduler ska se ut. Och knappt hinner med att slutföra dem man redan påbörjat. 🙂

Jag har nu ett antal moduler byggda och i olika stadier av genomförande. Sen länge bygger jag många moduler med baktanken att kunna kombinera dem på ett flexibelt sätt.

På den här sidan tänkte jag visa en del av de idéer jag har och har haft. Hoppas det kan inspirera fler att bygga (flexibla) moduler!

Liten lastplats

En bra början när det gäller flexibla moduler, är att bygga en växel. Vid ena gavlen har man då ett spår och vid den andra blir det dubbelspår. Men det är lite tråkigt med bara en växelmodul, tycker jag. Så förslaget är istället att bygga tre olika stora moduler som tillsammans blir en liten lastplats:

Tre moduler bildar en liten lastplats

Modulerna i förslaget är 280 mm breda och 700, 500 respektive 200 mm långa. Den lilla modulen har en stoppbock eller motsvarade för stickspåret. Rälsen är Peco c75 med den längsta växeln och minsta kurvradien blir enligt den.

Spåren i skarven mellan modulerna har avståndet 57 mm, vilket är detsamma som för MMMs 2R-standard för dubbelspår. Varje modul kan alltså kopplas till en MMM dubbelspårsmodul. Redan nu kan man se flexibiliteten, men den blir än mer tydlig när du (eller andra) bygger fler moduler enligt samma idé…

Stor lastplats

Om du nu fortsätter bygga moduler enligt detta flexibla sätt, kan du lätt få större moduler med tiden. Nästa steg kan vara att bygga en modul där man kan byta spår och en modul med dubbelspår.

Du har då plötsligt fått en större lastplats eller industri som du dessutom kan variera i längd. De föreslagna modulerna är fortfarande 700 x 280 mm och har 57 mm dubbelspårsavstånd och du har nu fått ihop 2,8 m flexibel modul.

En rekommendation är att du försöker ha enhetligt landskap vid gavlarna. Då kommer modulen/erna se bra ut oavsett hur du kombinerar dem. Kan vara lite svårt att få till, men kan vara värt besväret.

Med dessa fem moduler har du även några varianter till att välja på. Du kan bygga ett längre stickspår eller bara ett kortare mötesspår. Och du kan ju även ansluta modulerna till någon annans dubbelspårsmoduler…

En sak att fundera på, är hur detta skulle kunna bli om vi är fler som bygger enligt denna princip. Det kan bli klurigt att få ihop banorna, men vilka möjligheter det kan bli även på mindre ytor!

Flexmodul

Ett användbart nästa steg är att bygga en modul med högerväxel som komplement till de andra. Man får då lite längre varianter av ovanstående förslag. Till en början kan man få två varianter av längre lastplats med åtkomst från bägge håll. Kan även användas för kortare tågmöten. 

Nästa variant är en lastplats med större möjlighet till växling/rangering och rundgång. Kompletterat med några kulisshus kan det bli en mindre industri.

Till sist kan man ju även använda modulerna för att få ett mötesspår med två möjligheter att komma in/ut. Här kan man ju i framtiden bygga fler dubbelspårsmoduler för att få längre mötesspår.

Hur man bygger vidare på ovanstående kan variera. Det beror mest på intresset; vill man ha mer industri, en station eller ”bara” ett mötesspår. Med de här modulerna som grund kan man med lite mer ”specialiserade” moduler få väldigt varierande banavsnitt och det är nästan bara fantasin som sätter gränser!

Mer information

För mer information om olika spårlägen för flexmoduler, se sidan [post id=”1427″ anchor=”yes”]. Vill du ha tips om att bygga enhetligt landskap, rekommenderas sidan [post id=”1395″ anchor=”yes”].