Förberedelser

Innan man börjar bygga moduler (eller fast modelljärnväg), kan det vara bra att fundera igenom en del grundläggade saker om modelljärnväg.

Skala

Vanliga skalor för moduler i Sverige är H0 (1:87) och N (1:160). Man kan även bygga moduler för exempelvis smalspår i H0, men det är mindre vanligt. Vilken skala man väljer är upp till vad du själv gillar eller möjligen vad vänner & bekanta kör. H0-skalan är nog vanligast i Sverige, men det finns en del N-moduler också.

Läs mer
http://www.svenskmjwiki.se/H0
http://www.svenskmjwiki.se/N

2R eller 3R vid H0

Väljer man H0 måste man dessutom välja strömsystem. Det vanligaste i modulsammanhang är 2R (kallas ibland även för DC, likström eller ”Fleischmann”). Fördelen med 2R är att det finns större utbud av räls, körhandtag/-centraler och kanske även av rullande fordon.
Det finns även en modulstandard för 3R (som även kallas AC, växelström eller ”Märklin”), men den är inte lika vanlig. Ett alternativ är att bygga moduler som klarar både 2R och 3R, men där finns ingen standard utan man får själv se till att det man bygger passar både 2R och 3R.
Vilket system man väljer bör mest bero på om man redan har fordon för ett visst system och vad kompisar eller klubbkamrater kör för något.

Läs mer
http://www.svenskmjwiki.se/2R
http://www.svenskmjwiki.se/3R

Analogt eller digitalt?

Bygger man en fast anläggning kan man välja att köra analogt, men för en modul är det digitalt som gäller. Det är det enda möjliga/rimliga för att kunna köra många tåg samtidigt på en bana. I klartext betyder det att dina lok måste ha en dekoder om du ska köra med dem på en modulbana, men det påverkar egentligen inte modulen på något sätt.

Läs mer
http://www.svenskmjwiki.se/Digitala_system

Förebilder & tidsperiod

Det spelar egentligen ingen roll vilken förebild eller tidsperiod modulen återspeglar – om ens någon! Men vissa modulstandarder kan ha krav på bestämda perioder och förebilder, även om de flesta låter dig välja fritt.
Om man väljer förebild/period, brukar det annars mest spegla personens eget intresse. Det kan vara barndomens stationsområde, intresse för ånglok, en viss bana eller kanske bara en viss del av landet. Man kan ju även låta olika moduler spegla olika förebilder och tidsperioder.

Läs mer
http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_Järnvägsepoker

Välj standard

När du vet typ av modelljärnväg, måste du hitta en standard som passar för den typ av modelljärnväg du vill ha. Det finns en mängd olika modulstandarder och det är svårt att ge en översikt. Det finns exempelvis standarder för olika skalor, smalspår, tidsepok och med amerikanskt förebild. Denna webbplats koncenterar sig på MMM H0 2R som nog är den vanligaste i Sverige.

Läs mer
http://www.svenskmjwiki.se/Moduler

Läs standarden

När du kommit så här långt, vet du tillräckligt för att börja med moduler. Men innan du sätter igång och bygger, finns det tre saker till som kan vara bra:

  • Läs igenom standarden noga och kanske flera gånger
  • Gå med i ett forum så har du möjligheten att både söka information och ställa nya frågor
  • Om möjligt, besök en träff, aktivitet eller förening alternativt tala med någon du känner inom modell- och/eller modulhobbyn

När du gjort detta, är du sen redo att börja bygga!

Läs mer
http://www.svensktmjforum.se/forum/
MJ-aktiviteter