Tyresö 2018

Eftersom jag satsat på flexibla moduler, har jag stor frihet att anpassa modulen jag anmäler till en träff. Vill jag ha lite besvär, anmäler jag bara ett par raksträckor. Vill jag ha mycket växling, anmäler jag en större industrimodul. Trevligt att kunna variera!

Den stora utmaningen är att lyckas förklara konceptet för banplaneraren; att det är fritt hur mina sektioner placeras inom modulen, men att de inte kan placeras på olika ställen i banan. Enklast är ju att sätta ihop en specifik placering av sektionerna och anmäla dessa som en enda modul.

Industrimodul

Till Tyresö 18 anmälde jag ett industriområde för att få lite växlingsarbete på träffen. MMMs träffar brukar vara lite löst planerade, så då kan jag istället planera egna frakter till & från min egen modul. Och samtidigt veta att jag åtminstone kan köra med mitt eget växlingslok.

På denna modul har jag utökat konceptet med flexmoduler genom att ansluta två ”tilläggsmoduler” också. Dessa är 140 mm breda, 700 mm långa och fästs mot modulen med ett par tvingar. Tanken är att tilläggs-modulerna ska kunna innehålla en industri eller liknande och ge än mer flexibilitet åt modulbyggandet.
Just i detta fall lägger jag till en lagerlokal, ett mindre godsmagasin/affär och en silo med hjälp av tilläggsmoduler.

Modulanslutning

Modulen är tänkt att anslutas till banan upp till höger i bilden. Då blir min modul en liten bibana med industri och en hel del intern växling. Man skulle även kunna ansluta fler moduler till vänster, för att få en längre bi- eller industribana.

Modulen skulle till höger även kunna anslutas direkt till en större station som har dubbelspår ut. Man tar då bara bort vänsterväxel-modulen. Då skulle godstågen kunna hämta/lämna vagnarna där och ett växellok köra ut och växla vagnarna på industrin. Men jag orkar inte försöka förklara dessa varianter för banläggare och trafikspelsansvarig, så modulen får bli som på bilden.

Förbereda träff

Under sommarens hetta blev det inte mycket gjort på modulerna – eller på nånting annat heller för den delen. Men när värsta hettan lagt sig har jag fått lite mer fart, eftersom jag vill ha klart en del saker innan Tyresö-träffen i slutet av september.

Mitt första mål är att få till ett målat landskap på de tre nyaste modulerna jag anmält. Modulstomme med räls och markskiva som grund, har varit klara sen innan sommaren. Nästa steg var att måla & limma stenar, vilket var vad jag fick gjort i somras. Nu förra veckan fick jag rälsen målad med airbrush hos Makerspace.

Nu senast har jag limmat sågspån på alla modulerna. Ett ganska enformigt jobb som dock blir en bra grund för lövmattor, turf, gräs och olika sly och buskar. Idag limmade jag det sista och förutom den minsta modulen som redan målats, är jag nu redo att måla resten av sågspånen så fort den har torkat.

Fraktplanering

En annan viktig förberedelse är att bestämma vilka frakter jag vill ha till och från min modul. Jag har skapat fyra olika ”industrier” som ska kunna ge bra med växling. Men för att inte drabbas av varken stiljte eller trafikinfarkt måste jag räkna hur många vagnar som behöver lastas och lossas under en trafikspelsdag.

Just nu ser jag att antalet frakter in är mycket större än frakter ut, så jag måste göra något åt det. Antingen minska frakterna in eller så får jag helt enkelt skicka iväg lite tomvagnar. Jag har ännu inte bestämt hur jag ska göra, så än är jag inte redo för nästa steg: Att skapa fraktsedlar.

Själva träffen

Som vanligt när man inte planerar med CAD-ritade moduler & lokaler, blev det en del strul innan vi fick till banan. Men på lördag förmiddag kom vi ändå igång och jag kunde prova min idé om en industri på en bibana.

Strandskolan i Tyresö

Det som tyvärr strulade ännu mer var trafikspelet. Jag hade ställt ut några vagnar som skulle skickas till mina moduler och likadant gjorde ett par polare. Men i praktiken kom knappt hälften av dessa vagnar fram och vi vet inte vart resten tog vägen. Dessutom var det strul med loken de två första trafikspelen, så ingen av vagnarna jag skulle skicka kom iväg från närliggande station. Lite trist.

Så i princip hade jag nästan ingen trafik alls till industrin och fick inte testa den fullt ut. Och när jag såg hur dåligt det fungerade, skickade eller ställde jag heller inte ut fler vagnar som kunde ”komma bort”. Lite tråkigt.

Men jag fick ändå se att idén fungerar. Det kan fungera med en separat industri i ett fungerande trafikspel och jag såg att modulerna fungerade. Jag tror dessutom detta med händelsekort kan bli intressant om bara flödet av vagnar fungerar.

Det jag måste fundera på är att man inte kan räkna med att vagnar kommer fram den dag man planerat. Det är mycket som kan försena. Men jag tror detta är något man bara får anpassa genom att ha extra – eller ta bort – fraktsedlar allt eftersom trafikspelen går. Och så måste jag fundera på att ha mer uppställningsspår om det blir tillfälligt mycket vagnar.