Modulförvaring

Det är inte bara att bygga en massa moduler – de måste förvaras någonstans också!
Min lösning är att göra stor lådor till modulerna. Lådor som både kan ställas/staplas i garaget och får plats i bakluckan på bilen.

Jag har ju ”standardiserat” mina moduler till 280×700 mm och bygger därför modullådor som är 300x715x600 mm stora. Jag bygger dem av plywood, 9 eller 12 mm tjock med 3 mm board som baksida och en lucka av 4 mm plywood. En erfarenhet från första försöket, är att lådan bör vara c:a 5 mm bredare än modulen som ska förvaras i den. Då får man plats för någon millimeters felbygge och/eller lite buktande plywood.

Kapa plywood

Jag börjar med att kapa till plywood-delarna till stommen. Med en bordscirkelsåg och kap/gersåg går det ganska lätt och alltiong bli rakt. Alla fyra delarna får en urfräst skåra 5 mm från bakkant. I den ska sedan bakstycket av board limmas fast och stabilisera lådan utan att den bli alltför tung.

Fräsa spår

Det besvärligaste momentet är att få till fyra mindre skåror för lockets infästning och låsning. Nu har jag gjort en mall för det, men det behövs lite mätande och funderande för att de ska hamna på rätt plats. Med en 4 mm fräs i handöverfräsen och en linjal som stöd gör jag sen de fyra skårorna.

Kapa & limma baksidan

Nu är alla plywoodskivorna klara och nästa steg är att kapa till baksidan av 3 mm board. Här måste man tänka på att skivan ska limmas i den långa skåra man gör i bakkant på alla plywoodskivor. Att få till exakta måtten för den kräver även det lite mätande och räknande. När man sedan har kapat till boardskivan, är det bra att provmontera och se att allting passar innan man limmar ihop allting.

Skruvar & handtag

För att säkra lådan mot lite större påfrestningar sätter jag tre skruv mot varje långsida. Jag ser till att försänka skruven, så man inte skadar sig eller något när den sen ska användas.
Jag fortsätter sedan med att måtta ut var handtagen ska vara och borrar upp hålen för dem. De skruvas med försänkt skruv från insidan och muttrarna på utsidan. Då får man en slät insida så att modulerna kan placeras på valfri höjd i lådan. Och muttrarna på utsidan är inte ivägen alls (med mina handtag).

Locket

Sen återstår att kapa till locket så det passar med modulens innermått. Här är det bättre att göra någon millimeter för litet än för stort. Jag borrar sen hål för cylinderlåsen och monterar dem. Och till sist limmar jag dit tunna träbitar som ska låsa locket i nederkant. Sen är det klart.

Lådan klar

Nu är lådan klar att inredas och användas. Jag limmar dit några tunna lister som modulerna kan ligga på – i lagom höjd för att landskapet ska få plats. I några moduler har jag även hyllplan, vilket är väldigt praktiskt på träffar när modulerna inte finns i lådan…