Hanteringskort

Vid trafikspel kan det ibland finnas behov av att styra flödet av godsvagnar på en station eller lastplats. Man vill kanske sprida ut arbetsbördan under hela trafikspelet eller undvika att några få tåg blir jättelånga medan andra får gå tomma.
En annan önskan kan vara att ge mer intressanta uppgifter till de som sköter växlingen på lastplatser och industrier.

Observera att detta är ett frivilligt tillägg för trafikspel och kan användas av enstaka personer, enstaka spel på enstaka moduler utan att störa trafikspelet i övrigt.

Det finns flera sätt att lösa detta på. Ett av dem är att ge lastplatsens olika vagnar olika lastnings- och lossningstider. Det finns även flera sätt att hantera dessa tider, men mest flexibelt, enkelt och skalbart är att använda separata hanteringskort.

Utformning

Flera tester har gjorts för att hitta ett bra format på korten. Valet av storlek och placering är en kompromiss mellan att ha stora, tydliga kort och ändå kunna läsa fraktsedeln. Med vald utformning kan man läsa den del av fraktsedeln som berör just lastning eller lossning på aktuell station/lastplats.

Kortens storlek är lämpligen 55×45 mm så att de är hälften så höga som en fraktsedel och passar i en lamineringsficka för visitkort (brukar vara 60×90 mm).

Tydliga kort

En viktig sak med korten är att de ska vara enkla och tydliga. När det är hektiskt på en station eller industri ska man inte behöva fundera på vad korten betyder. Därför har korten enkel text kompletterad med symboler och färger:

  • Kort text med ett ord och klockslag
  • Viktig text/information i svart, tilläggstext i grått
  • Rött, gult, grönt för att indikera obehandlad last, pågående hantering och färdigt
  • Stora symboler med pilar som visar vad som händer med vagn eller last

Ett eller två klockslag

Korten har både start- och stopptid för hanteringen. Anledningen är att man då får en tydligare planering för i vilken ordning växlingen av vagnar ska ske. Det är användbart om det börjar bli många vagnar att hantera. Dessutom har man då bättre möjlighet att låta hanteringen ta olika lång tid på olika lastplatser. På korten anges då även vilken lastplats kortet gäller för.

Det finns inget som hindrar att man väljer att bara ha en klar-tid på korten. Det kan vara lämpligt om syftet bara är att sprida ut när vagnar hämtas och lämnas under ett trafikspel.

Avgångs- och ankomstkort

Tanken med att även ha ankomst- och avgångskort är att göra det tydligt vilka vagnar som är omhändertagna på en station eller industri, d.v.s vilka anlända vagnar som ännu inte tagits omhand. Visserligen kan man se detta på fraktsedlarna, men ett rött eller grönt kort gör det helt enkelt tydligare. På en station kan man dessutom få tydligare indikering av vilka vagnar som ska hanteras på stationen och vilka som bara ska passera.

Vid enklare trafikspel och/eller på mindre stationer och/eller lastplatser kan man välja att inte ha ankomst- eller avgångskort.

Användningen

Det behöver inte vara svårt eller krångligt att använda hanteringskorten på en station eller lastplats. I princip är det fem olika moment som ska utföras. Dessa är ganska naturliga och enkla:

  • När vagnen anländer: Placera Ankommit-kort
  • Planera hantering: Byt till Lastas/lossas-kort
  • Under hanteringen: Byt fraktsedel
  • Efter hanteringen: Byt till Avgående-kort
  • När vagnen ska avgå: Ta bort Avgående-kort

Dokument

Här nedan hittar du några dokument som kan underlättar din egen framtagning och användning av hanteringskort.

Översikt
En översiktlig beskrivning av hanteringskortens utseende och vad de ska innehålla för information.

Lathund – enkel
En lathund för enkel användning av hanteringskort, utan tidsintervall och ankomst-/avgångskort.

Lathund – komplett
En lathund för hur hanteringskorten kan användas fullt ut, med både ankomst- och avgångskort.

Dokument & bilder
Några dokument och bilder för att skapa egna kort och beskrivningar.