Lok- och vagnskort

Vid en del modulträffar kör man vad som brukar kallas trafikspel. Det är ett sätt att med modelltåg försöka efterlikna verklighetens järnvägstrafik.

För att kunna hantera (främst) godsvagnarna och deras laster, behöver man veta lite fakta om dem. Denna fakta samlas på ett vagnskort och dessa kan se lite olika ut beroende på träff eller förening som ordnar den.

Även för lok kan det vara bra att ha kort, främst då för att de som kör loket kan få information om dess olika funktioner. Min version för dessa kort kan du hämta här:

  • Lokkort v3Tredje versionen av mallen för information om ett lok, att använda på t.ex modulträffar. Denna version har två olika varianter av kortet, med lista över funktioner eller plats för Omloppskort. (96,6 KB, 952 nedladdningar)
  • Vagnskort v10Min tionde version av vagnskortet, numera en ganska förenklad version av FREMOs kort. I denna version finns två varianter (=flikar), där den enklare är min egen favorit… 😉 (377,6 KB, 910 nedladdningar)

Beskrivning av vagnskorten

Jag har gjort en egen variant av vagnskort, där jag försökt göra dem enkla och tydliga med endast den information man behöver vid trafikspel. Version 9 av dessa vagnskort ser ut, och fylls i, som nedan:

1. Vagnsnummer

Vagnens nummer enligt dess märkning. Gruppera helst siffrorna på samma sätt som de skrivit på vagnen, så man lättare kan identifiera den när det är stressigt.

2. Epok

Vilken epok vagnen representerar (märkning/utförande). Har viss relation till littera. Jag föredrar att använda den svenska definitionen av epokerna, men det är valfritt.

3. Littera

Vagnens littera enligt märkning. En vagn kan ju ha haft olika littera under åren, så denna littera ska korrespondera med epoken.

4. Bolag

Namn på bolaget som vagnen tillhör, enlig dess märkning.

5. Beskrivning & kännetecken

Här kan vagnens utseende beskrivas, främst sådan som kan vara till nytta för att skilja vagnen från andra under ett trafikspel.

6. Längd över buffert

Vagnens längd anges som längd över buffert (L.ö.b) och ska vara i millimeter.

6. Vikt

Vikten anges i gram.

6. Koppeltyp

Vilken typ av koppel (vanligen tillverkare) som sitter på vagnen. Helst ska här stå ”Flm 6511” eller bara ”6511” för det är vad som oftast krävs på ett trafikspel.

6. Hastighet

Sth är den maximala hastigheten en vagn för framföras (i verkligheten) och det kan vara intressant att veta för tågklarerare och lokförare som vill köra lite mer realistiskt. Anges i km/h och på vagnarna kan det även stå S = 100 km/h eller SS = 120 km/h.

6. Hjulprofil

Är normalt NEM, men kan ibland vara RP25. Det sistnämnda är bra att veta för då är flänsarna små och man får kanske köra extra försiktigt.

6. Radie

Här anges en ungefärlig minsta radie som vagnen behöver för att rulla bra. Det funkar att ange både med millimeter eller R1/R2/R3/R4, då det ändå inte går att kolla detta så exakt.

7. Bild

Här ska en bild på vagnen – i sitt rätta utseende – finnas. Så stor och tydlig bild som möjligt är önskvärt.

8. Bestämmelsestation

Här kan man ange den station (läs magasin) som vagnen ska skickas till om det inte finns någon fraktsedel. Denna info kan vara bra i en del trafikspel då man helt enkelt fått ”för många” vagnar till stationen och behöver skicka iväg en del även om man inte har fraktsedlar till dem. Färgerna som ska användas är de vanliga för olika områden i Sverige.

9. Fraktsedel

Här ska finnas plats för en fraktsedel på 60×90 mm.

10. Märkning av vagn

Här anger man ägarens färgkod och/eller signatur med vilken vagnen är märkt.

Baksidan

På baksidan är det mest en repetition av uppgifterna, förutom längs ner på sidan, där man anger sina kontaktuppgifter: