Lima flisvagn

Jag gillar svenska flisvagnar då de fanns på en industri där jag växte upp. Man kan hitta begagnade Lima Fb-u-vagnar då och då, men tyvärr är de lite omoderna och fungerar inte så bra på de modulträffar där jag är med. Men med tre ganska enkla modifieringar är de fullt användbara.
Det ska också tilläggas att modifieringen är en kompromiss mellan kostnad, arbete, utseende och användbarhet.

Nya hjul

Det enklaste jag gör, är att byta till nya 2R-hjul med lägre flänsar. Med de nya koppelfickor jag använder, bör man byta till hjul med samma diameter. Nu fuskar jag ibland för vagnarna går oftast tillsammans i ett tåg, men höjden på kopplet blir inte rätt med mindre hjuldiameter.

Jag brukar byta till Jecos 2R-hjul som nog är lite små, men i framtiden ska jag se om jag kan svarva ner flänsarna på originalhjulen istället.

Oavsett hjul så är bytet enkelt. Bara att försiktigt trycka ena hjulfästet utåt med hjälp av hjulet, samtidigt som du trycker det andra hjulfästet åt andra hållet med fingrarna.

Nya koppel

Det största arbetet är att byta till nya koppel och det gör jag genom att först montera nya koppelfickor. Då har jag möjlighet till valfritt koppel på vagnarna. Hur jag gjort detta beskrivs på en annan sida.

Flislast

Egentligen blir det nog inte så verklighetstroget med en öppen flislast i vagnarna, men det ser snyggt ut när man kör. Så jag gör en enkel flislast av markskiva och sågspån som jag stoppar in i vagnen.

Markskiva och sågspån

Markskivan gör jag 25 mm bred, 23 mm hög och 120 mm lång. Ovanpå den limmar jag lite fint sågspån med hjälp av utspätt vitlim. Jag duschar spånet med vatten först och får göra detta i omgångar samtidigt som jag försöker få en liten tendens till ojämnhet eller fyra högar.

I och med att flislasten torkat, kan jag montera ihop vagnarna, sätt dit koppel och få dem körklara. Den sista detaljen är att märka dem med min signatur och färgkod.