Funktionsknappar

Jag vill att mina funktionsknappar ska vara desamma oavsett vilket av mina lok jag kör. Men samtidigt så har loken i praktiken lite olika funktioner tillgängliga; vissa har inget ljud alls och vissa har ett 10-tal olika ljud. Ännu mer komplicerat blir det när jag vill kunna ta med loken på modulträffar och låta andra köra dem. Och på träffarna kan man ibland köra via mobilen (vilket jag föredrar) men ibland måste man istället ha ett enkelt körhandtag.

Sex viktiga funktioner

Att försöka standardisera alla funktioner/funktionsknappar på alla körkontroller anser jag onödigt. Det kommer bli för många oanvända funktionsknappar för vissa lok och för vissa handtag kommer istället en del av lokens bra/roliga funktioner inte kunna användas. Så jag har kommit fram till att jag bara ska standardisera de sex första funktionsknapparna (F0-F5). Resten av knapparna är valfria och kan ha olika funktioner beroende på vilket lok det är.

Istället ser jag till att alltid ha lokkort till loken och/eller lokstickor till körhandtagen. På sidan Modulguide [icon name=”angle-double-right” class=”” unprefixed_class=””] Fordon hittar du mallar för min version av lokkort samt lokstickor för FRED-handtag.

Enhetliga namn

Ibland blir det lite förvirrande när samma funktion har flera olika namn. Exempelvis det som vissa kallar för halvfart, benämns rangerhastighet och/eller dynamisk broms av andra. De namn jag valt är medvetet korta och kanske inte alltid 100% korrekta. Jag har istället valt benämningar som jag tror de flesta – även nybörjare – ändå förstår. Att benämningarna blivit korta har förstås att göra med att texten ska få plats även på små lokstickor!

Funktionsknappar

Jag har försökt lista de sex viktigaste funktionerna som kan behövas vid modulkörningar, förutsatt att loket har dekoder som stödjer funktionen. Jag har då kommit fram till att följande knappar och funktioner ger en bra grundläggande standard för loken vid en modulträff:

KnappFunktionFörklaring
F0Ljus, Av/påAktivera för belysning som växlar med färdriktning
F1Helljus, Av/påAktivera för helljus, halvljus eller annan alternativ ljusbild
F2Signal, MomentanAktivera lokets ångvissla / tyfon
F3Halvfart, Av/påAktivera för att halvera lokets fart
F4Tröghet, Av/påAvaktivera lokets fördröjda acceleration/inbromsning
F5Ljud, Av/påAktivera alla lokets ljudfunktioner
F6-Valfri

Om man inte har en av dessa funktioner på loket (t.ex ljud) bör knappen inte ha någon funktion alls, så att det inte blir förvirring.

Rocos Android-app

I mobilen kan man ju välja mer fritt hur man placerar funktionerna. När jag kör via Rocos Z21 har jag de tio första funktionerna placerade så här:

RadKravBildKnappFunktionBildKnappFunktion
1Standard
F0LjusF1Helljus
2StandardF5LjudF2Tyfon
3StandardF3HalvfartF4Tröghet
4EgetF7KoppelF8Spårgnissel
5EgetF9FläktF10Kompressor

Bild rad 1 Ikon för knapp F0 Ikon för knapp F1
Bild rad 2 Ikon för knapp F5 Ikon för knapp F2
Bild rad 3 Ikon för knapp F3 Ikon för knapp F4
Bild rad 4 Ikon för knapp F7 Ikon för knapp F8
Bild rad 5 Ikon för knapp F9 Ikon för knapp F10