MMRC växel-/servostyrning

Elektroniken för MMRC växel-/servostyrning är ganska enkel, några resistorer, lysdioder och en tryckknapp behöver monteras tillsammans med en kretskortsdator och ett mönsterkort.

Materiel

Följande materiel behövs:

 • Wemos-mini kretskortsdator (eller klon)
 • Mönsterkort, special
 • Stiftlist, 9 pinnar
 • Hylslist, 4 pinnar
 • Resistorer, en stycken 10 kOhm och två stycken 330 Ohm
 • Lysdioder, två stycken
 • En tryckknapp
 • Ett eller två servon
 • Kopplingstråd, ett par decimeter
 • 5V strömförsörjning, t.ex. USB-laddare

Mönsterkortet

Ganska tidigt kan det vara bra att ordna mönsterkortet för anpassning mellan kretskortsdatorn och tryckknapp, servo och lysdioder. Filerna i Fritzing-format finns att ladda hem från Github om man vill göra egna mönsterkort eller modifiera dem. I annat fall går de att beställa färdiga, i 3-pack, direkt från Aisler. Det kostar dryg 100 kr för tre stycken och tar några dagar att få hem.

Kretskortet

Börja tillverkningen av kretskortet genom att först löda resistorerna på sina platser. Värdet på dessa kan behöva varieras beroende på vilken färg man har på lysdioderna och vilken spänning kretskortsdatorn har på sina utgångar. I detta fall har vi 3.3V-utgångar och gröna lysdioder så då fungerar 330 Ohm resistorer bra.

För att tryckknappen ska kunna detekteras behövs även en resistor på 10 kOhm. Löd till sist stiftlister för 5V-matning (2 pin), servon (2 x 3 pin) samt en hylslist för styrning/indikering (4 pin).

Styrning och indikering

För att både kunna styra växeln/servot och se i vilken läge den står, behöver man koppla in en tryckknapp och två lysdioder. Dessa måste först fysiskt placeras i någon panel eller liknande. Därefter kopplas sladdarna för lysdioder och tryckknapp till en stiftlist. (Det är denna stiftlist som senare kopplas in till kretskortets hylslist.)

Har man inte behov av indikering, kan man bara låta bli att ansluta lysdioderna.

Styrenheten

Till sist behöver man koppla ihop kretskortsdator med kretskortet. Det sker genom att löda åtta olika kablar enligt schemat som visas här.

Hopkoppling

Nu är allting klart för att kopplas ihop till en fungerande enhet.

 • Ett eller två servon kopplas till de trepoliga stiftlisterna på kretskortet
 • Knapp & lysdioder till den 4-poliga hylslisten
 • 5V-matning kan antingen ske via micro-USB-kontakten direkt på kretskortsdatorn, alternativt via en 2-polig hylslist till kretskortet.

Det enda som nu saknas för att kunna styra en växel, är att ladda mjukvaran i kretskortsdatorn.

Referenser

Detta verk är licensierat under en
Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Comments are closed.