MMRC inställningar

En viktigt tanke med MMRC är att enheter ska kunna kommunicera med varandra via trådlöst nätverk/wifi. När en MMRC-enhet startar, försöker den alltid koppla upp sig mot samma nätverk som förra gången. Skulle den då inte hitta nätverket, startar den istället en egen webbserver/accesspunkt och visar en sida där nya nätverksinställningar kan göras.

Dessutom kan man ställa in enheten så att den alltid startar med att visa sin egen webbserver/accesspunkt en viss tid, i normalfallet 30 sekunder. Under denna tid har man då möjlighet att komma åt och ändra de inställningar som finns i enheten.

Starta MMRC-enheten

När du startar din MMRC-enhet första gången, eller när du bytt nätverk, måste du göra några nya inställningar. Det gör man lämpligen via en mobiltelefon eller surfplatta med wifi.

Starta först mobilen och gå till dess nätverksinställningar. Starta sedan MMRC-enheten. Efter en kort stund kan du troligen se eller ett öppet nätverk som vanligen heter “MMRC-client”. Eventuellt måste du manuellt scanna efter nya nätverk för att hitta enheten. I exemplet nedan heter nätverket “MMRC 2-signal”.

Anslut nu till detta nätverk. Har du inte ändrat själv i programkoden, så ska lösenordet vara “MmrcIsBest” (stora bokstaven I).

Du kan sedan starta mobiltelefonens webbläsare och surfa till godtycklig webbplats. Genom att du är ansluten till ett väldigt lokalt nätverk, kommer du bara att hamna på MMRC-enhetens egen startsida. Där får du lite information om enheten och en länk till inställningarna.

Enhets-inställningar

Om du klickar på länken Inställningar får du nu möjlighet att se och ändra alla enhetens inställningar. Första gången måste du alltid sätta nytt lösenord till inställningarna (AP password) och ange nätverksuppgifterna.

Olika enheter kan ha olika inställningar, men alla enheter brukar åtminstone ha följande för nätverket:

Thing name: Det namn som visas t.ex när du via en mobiltelefon vill ansluta till enhetens eget nätverk.

AP password: Lösenordet som behövs för att ansluta till enhetens eget nätverk.

WiFi SSID: Namnet på det MMRC-nätverk du vill ansluta enheten till

WiFi password: Lösenordet för det MMRC-nätverk du ansluter enheten till

Startup delay: Den tid som du har på dig att ansluta till enhetens eget nätverk, varje gång den startas. Normalt 30 sekunder.

Dessutom behöver alla enheter ha en del grundläggande information för att kunna prata med varandra:

Enhetens unika id: Varje enhet på ett och samma MMRC-nätverk måste ha ett unikt id.

Enhetens namn: Ett mer ”läsvänligt” namn på enheten.

MQTT IP-adress: IP-adressen till den server (på MMRC-nätverket) där MQTT körs.

MQTT-port: Det portnummer som MQTT-servern använder, vanligen 1883

Servo-inställningar

Varje enhet har även en del inställningar som är specifika för vad den gör. Exempelvis har en enhet för att styra växlar förstås inställningar för servot. För varje servo finns fyra olika inställningar:

Servo X min: Siffra mellan 0 och 255 som talar om var servots ena ändläge ska vara.

Servo X max: Siffra mellan 0 och 255 som talar om var servots andra ändläge ska vara.

Servo X hastighet: Siffra som anger hur lång tid det tar mellan varje steg när servot rör sig. Anges i mikrosekunder och ett värde kring 150 kan vara lagom att börja med.

Servo X back: En siffra från 0 och uppåt som anger antal extra steg servot ska ta utöver max/min-läget, för att sedan gå tillbaka till max/min-läget igen. Kan vara bra att justera om servot hamnar i ett spänt ändläge.

Just inställningarna av servots ändlägen är bra att göra grovt innan det har kopplats in mot växeln (eller vad det ska styra). Detta för att undvika att belasta servot för hårt om ändläget till en början hamnar fel.

Spara inställningarna

När du ställt in allting och vill spara det, går du längst ner på webbsidan och klickar på den blåa Apply-knappen. Då sparas inställningarna och enheten kommer att använda dem i fortsättningen.

Eftersom enhetens webbserver/accesspunkt finns kvar så länge du är ansluten till den, är det lämpligt att även koppla bort din telefon från enhetens accesspunkt “MMRC-client” (eller det namn du valt i ”Thing name”).

Detta verk är licensierat under en
Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Comments are closed.