Detaljer

Det finns många mindre detaljer kring en modelljärnväg. Allt från att vädra sina fordon till att tillverka en modell av en fiskmås. Och alla dessa detaljer kan kräva olika tekniker, tips och tricks för att få till.

Följande sidor om detta ämne finns:

  • Spårnummeretiketter
    Etiketter för att tydligt visa spårnumret på exempelvis moduler.
  • Detaljera moduler
    Redovisning av hur jag detaljerat ett antal av mina landskapsfärdiga moduler.

Nedladdning

Följande filer finns för nedladdning:

Länkar

Extern information kring ämnet kan du hitta här:

Inlägg

Följande blogginlägg har gjorts kring detta ämne:

    Comments are closed.