Banan

På den här sidan hittar du mer information om modulens bana, d.v.s banvall, räls och växlar. På följande sidor finns mer att läsa om detta ämne:

  • Gula stoppbockar
    Moderna stoppbockar kan vara gula och jag har provat använda Humbrol 99 för att efterlikna förebilden.
  • Spårnummeretiketter
    Etiketter för att tydligt visa spårnumret på exempelvis moduler.

Blogginlägg