Artiklar

Mitt mål med denna webbplats har alltid varit att skapa en guide till hur man kan bygga moduler, från början till slut. Men under åren har jag även skrivit hel del texter som inte riktigt passar in i konceptet modulguide. Dessa texter samlar jag istället här.

Innehåll

Artiklarna är indelade på ungefär samma sätt som Modulguiden:

 • Allmänt
  Allmän information om moduler för modelljärnväg. Med länkar till inlägg, sidor och nedladdningar.
 • Stommen
  En sida med mer information om modulens stomme, exempelvis ramverk, benen och marknivån.
 • Banan
  En sida med mer information om banan, d.v.s banvall, räls och växlar.
 • Elektroniken
  En sida med mer information om elektroniken på moduljärnvägar; filer/dokument, länkar och blogginlägg.
 • Landskapet
  En sida med mer information kring landskapet på moduljärnvägar; filer/dokument, länkar och blogginlägg.
 • Fordon
  Den här avdelningen handlar om alla typer av fordon och dess närliggande ämnen.
 • Byggnationer
  På en modul vill man ofta ha någon form av byggnationer. Här samlas information om detta.
 • Gemenskap
  Den här avdelningen handlar främst om träffar, föreningar och olika arrangemang för modelljärnväg.